Før EIF blev stiftet, blev der også spillet fodbold i Ejstrupholm. Der siges at man i 1918 spillede på en bane umiddelbart vest for Søvejen, og at det var den første bane i Ejstrupholm. Senere flyttede man tættere på, til en ny bane på Bundgårds marker. Sportsforeningen hed den gang – Ejstrupholm boldklub.

Fodboldspillet var ved at gå i stå, og først da udenbys (men indensogns) spillere begyndte at spille på byens boldbane, som nu var flyttet til en mark ved Søbrinken, begyndte man at genoplive tanken om en ny sportsforening. Den 5. august 1931 stiftede man Ejstrupholm Idrætsforening.

Begyndelsen var svær, den gamle boldklub havde en gæld på 14,- kr., og den ville den ny bestyrelse have betalt. Man arrangerede derfor at harmonikavirtuoserne Alex og Richard og at tryllekunstneren Nees Lajn skulle underholde en søndag aften. Det kostede 75 øre i entre og EIF tjente den aften 400,- kr. i overskud, og gælden blev derved betalt.

EIF var ikke med i nogen turnering, man spillede kun private kampe, som man kaldte det. Det var kampe som man selv havde arrangeret mod omegnens klubber.

I 1933 tilmeldte EIF et hold i JBU turneringen, og her gik det over alt forventning. Allerede det første år blev de kredsvinder i B-rækken. I 1934 spillede man derfor så i A-rækken.

Det var og er stadig en hver idrætsklubs drøm, at få eget klubhus og stadion. Disse drømme havde EIF også, og de blev realiseret. I 1941 nedsatte man et stadionudvalg, som fik arbejdet sat i gang under krigen som nødhjælpsarbejde. 38.000,- kr. kostede stadion. Ejstrup kommune, håndværkerforeningen og EIF betalte hver 4.000,- kr., mens resten var tilskud.

Udgravning til stadion

Klubhuset lykkes det også, at skaffe penge til. For ca. 5.000,-kr. fik man bygget et klubhus, som faldt godt ind i de idylliske omgivelser. Senere lavede man en hovedindgang til stadion med murede søjle og smedejernlåger. I 1946 Indviede man det nye flotte stadion.

Vedligeholdelse af stadion kostede mange penge, og da klubben ikke havde råd til ansatte folk, sørgede bestyrelsen og spillerne selv for det.

For at holde økonomien ved lige arrangerede man derfor idrætsbasar, maskebal/fastelavnsfest, høstbal og hver år i juli havde man sportsfest. Sportsfesten blev holdt på stadion hvor man havde arrangerede fodboldkampe, boksning, ringridning, tombolaer, børnekonkurrencer, børnedyrskue – hvor man tog sine kæledyr med. Festen startede altid med et optog gennem byen. Forrest gik spillerne med faner, dernæst et blæseorkester efterfulgt af smukt pyntede heste. Lørdag aften var det blevet en tradition, at borger fra Smedebæk, Thorlund og Ejstrupholm tog stadion i besiddelse, for at prøve kræfter med en gang kroket. Aften sluttes af med bal på kroen for medlemmer af EIF.

I 1957 fik man del af tipstjenestens overskud. Der blev bevilliget 500,- kr. til toiletbygninger på stadion. Senere det år fik EIF også tildelt 200,- af Dansk Idrætsforbund til indkøb at idrætsmaterialer. Hensigten var at det skulle bestå at atletikredskaber, som skulle bruges i stadions nordlige ende, så ungdommen i fremtiden kunne dyrke atletik under gode forhold.

I 1957 havde EIF ca. 100 aktive medlemmer, og der var derfor udsædvanlig flot af en klub, i en mindre stationsby at have 5 hold som kredsvinder. Desuden havde disse 5 hold kun tabt en kamp tilsammen og de havde lavet 253 mål og lukket 50 ind. Klubben havde det år 6 hold med i turnering.

I 1960´erne havde man det, som EIF kaldte for ”guldalderen”. Man fik stor tilgang af spiller fra bl.a. Smedebæk og Gludsted, og da Bjarne Albæk overtog træningen i 1961, kom der for alvor gang i fodbolden. I løbet af fem år rykkede man op i serie 1.

Med den store tilgang af nye spiller, blev klubhuset hurtig for lille, og ved en stor frivillig indsats kunne man i 1966 indvie et nyt klubhus.

I 1979 fik man overrakt nøglen til det andet klubhus, med de ny anlagte baner på Enghavevej, hvilket man idag også kalder for Idrætsparken.

Den 7. oktober 1979 rykkede EIF´s førstehold op i jyllandsserien, det var en kort fornøjelse, det blev kun til en sæson, hvilket vil sige at man i 1981 spillede i serie 1 igen.

En af de spiller som var med til at føre holdet op i jyllandsserien, var Ove Pedersen, som i dag er vicesports direktør i FCM. Har tidligere været træner i Esbjerg, AGF og FC Midtjylland.

Siden den gang har det gået stille og rolig nedad, der var en overgang tale om, at det var et elevatorhold man havde.​

Ny bestyrelse – nye tider

I 1953 kom der en ny bestyrelse til Ejstrupholm idrætsforening og de fik straks deres opgaver at slås med. Stadion var på det tidspunkt i meget dårlig forfatning og pengekassen var mere end tom.

Ved hjælp fra frivillige spillere, bestyrelsesmedlemmer, håndværkere og byens borgere gik man i gang med renoveringen af klubhus og stadion.

7 år senere kunne man glad og tilfreds se på det ny stadion med p-plads, tribune, nyt baneanlæg, atletikbane og ny beplantning. Man havde nu et stadion som svarede til tidens krav.​ Se de ting der blev lavet på tegningen

Ejstrupholm Stadion

Den trofaste liniedommer

Kesse blev han kaldt, hans oprindelige navn skulle vidst nok være Kristian Pedersen.

Han var den trofaste linievogter som glad hoppede på hans cykel, og tog turen fra Smedebæk, hvor han boede og til Ejstrupholm stadion – blot for, at få lov til at være linievogter.

Om det gjaldt ungdomsfodbold eller seniorfodbold var ligegyldig. Dette billede skulle være taget i forbindelse med en byfest.

Vidste du………………..

at der i år 1960 blev kørt ca. 4.400 km med EIF idrætsudøver.

at der blev spillet 121 fodboldkampe på EIF stadion, hvoraf juni måned havde 21 kampe.

at der på de 210 dage ud af 365 dage i året blev arrangeret møder, fodbold, atletik, fest osv.

at der blev udsendt 2750 eksemplarer af medlemsbladet.

Hjemmesidens sponsorer – Husk at støtte lokalt – De støtter os..