Håndværker & Borgerforening / Nyheder / tilmeld nyhedsbrev

Nyheder / tilmeld nyhedsbrev

Ejstrupholm Håndværker og Borgerforening

 

Hvem er Ejstrupholm Håndværker og Borgerforening??

 Ja det er et spørgsmål vi ofte stiller os selv i bestyrelsen, for hvem er vi, og hvem er det egentlig at vi arbejder for..

Hvis vi kigger i vedtægterne for foreningen, får vi svaret…

 VEDTÆGTER

§ 1

Foreningens formål er:

1). At samle dens medlemmer til fremme af enhver sag, der kan tænkes at være til gavn for Ejstrupholm by og dens opland.

 

2). At samle håndværkere, næringsdrivende og borgere til varetagelse af fælles interesser.

 

3). At indeholde møder, foredrag, oplæsning og lignende.

 Vi som håndværker og borgerforening, har til opgave at samle håndværkere, næringsdrivende og borgere i Ejstrupholm til arrangementer i Ejstrupholm, som har det til fælles, at de skaber gavn og fællesskab for Ejstrupholm by og opland.

 Som tiltag for at overholde før stående, er der i dag faste arrangementer som kører hvert år, det er arrangementer som fastelavn, Midtjysk festival, Sankt Hans i Anlægget, Juletræsfest og året slutter af med det altid festlige Julebal.

Herudover er der også forskellige arrangementer som arrangeres sammen med andre foreninger som inkluderer foredrag, oplæsninger og lignende..

 Som i alle andre foreninger er det ikke muligt at lave disse tiltag uden at der foretages en masse foran gående planlægning. Denne planlægning udspringer altid i vedtægterne og derfor forsøger vi at planlægge så det samler håndværkere, næringsdrivende og borgere i Ejstrupholm mest muligt..

 Desværre oplever en gang imellem vi at vores planlægning udsættes for negativ kritik, men for det meste oplever vi at vores arbejde påskønnes, idet vi får enkelte feedback efter de forskellige arrangementer..

 Det er så her vi gerne med dette brev vil introducere en ny forskel…

 Vi vil gerne løfte niveauet. Løfte niveauet for den planlægning som foregår i dag. Vi vil gerne sørge for at vi rammer bredere, og dermed sikrer at vores planlægning også rammer lige netop dig som enten håndværker, næringsdrivende eller borger i Ejstrupholm.

For at kunne løfte niveauet har vi brug for meget mere feedback, og vi har brug for at du kommer til os og fortæller os hvordan du mener vi kan blive bedre.

 Derfor vil vi gerne invitere dig til at komme til generalforsamlingen den 27. februar klokken 19.30 i Ejstrupholm hallen. Om du er medlem af foreningen eller ej er faktisk ikke så vigtigt, dine ideer og ris/ros er lige så vigtige for os uanset medlemskab eller ej.

Vi har brug for at du kommer og fortæller os i hvilken retning vi skal bevæge os. Så vi sikrer os at Ejstrupholm bliver ved med at være en by, der tiltrækker tilflyttere. Samtidigt skal vi sørge for at dem som bor her, bliver ved med at synes at Ejstrupholm altid er det bedste sted at bo.

 Så tag fat i naboen og alle vennerne, og kom ned i hallen og vær med til at gøre en forskel.

Indkaldelse til generalforsamling:

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejstrupholm Håndværker og Borgerforening Generalforsamlingen er ekstraordinær da vi har haft en generalforsamling i 2015, men da generalforsamlingen vedtog at flytte regnskabsåret, er det derfor nødvendigt at afholde denne ekstraordinære generalforsamling.

På denne generalforsamling vil der ikke være valg til bestyrelsen da alle i den siddende bestyrelse har valgt at tage et ekstra halvår, så derfor vil der først være valg igen i september 2016.

Generalforsamlingen afholdes på Ejstrupholm Hotel den 10. september klokken 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab for 1. halvår 2015
3. Festival regnskab (Inklusiv uddeling af evt. overskud)
4. Midler til fornyelse af legeplads
5. Valg af 2 revisorer (til gennemgang af regnskab i 2016)
6. Evt.
 
Dette opslag må meget gerne gives videre, så vi når ud til så mange som muligt med budskabet. Vi har brug for alt den opbakning som beboerne i Ejstrupholm og omegn kan komme med.

Så husk at møde op, vi vil glæde os til at møde dig/jer..

Vi ses den 10. september.
 
se opslaget på facebook her
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Allerede nu er vi klar over at der til februar er to medlemmer der vælger at gå ud af bestyrelsen...
 
Så går du rundt med en lyst til at være en del af bestyrelsens arbejde, som blandt andet består i planlægning og udførelse af festival, Sankt-Hans fest i anlægget, Julebal og Fastelavn, så skal du endelig ikke tøve med at tage fat i en af bestyrelsen.
Du finder oplysninger under fanen Håndværker og borgerforening.
På siden er der en kontaktformular hvor du kan skrive til bestyrelsen direkte.
 
Bestyrelsen mødes omkring 10 gange om året og ellers efter behov...
 
Vi står selvfølgelig til rådighed med flere oplysninger hvis der er noget du kunne være i tvivl om..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag den 31. Oktober er der Borgermøde  vedrørende det nye lokalråd på Ejstrupholm skole, i deres nye lokaler. Vi håber at se så mange som muligt, som vil være med til at skabe det nye lokalråd, som skal være Ejstrupholms talerør til kommunen..

Pressemeddelelse indsat i Den Lille avis 27.08.13

Lokalråd i Ejstrupholm

Hvordan ser Ejstrupholm ud om 2 år…5 år …..35 år ???

Det skal vi selvfølgelig selv være med til at bestemme – men HVORDAN…… og HVEM skal engagere sig i det…?

Ejstrupholm er godt kørende. Vi er vant til at blive hørt – og vi er også vant til en kommune, der reagerer positivt på vores henvendelser.

Bare i de seneste år har vi bl.a. fået:

  • En      helt ny afdeling for de yngste skolebørn.
  • En      helt ny børnehave.
  • Cykelsti      til Thorlund.

Det er skønt at alt det er på plads, men vi skal vel ikke stoppe dér? Vi skal have nye idéer på banen og selv være med til at forme vores by fremover.

At holde en idé-rig og konstruktiv dialog mellem lokalsamfundet og kommunen kørende, kræver folk, der har interesse i at forbedre lokalområdet samt lysten til at være en del af udviklingen. Nogle har idéerne, andre er gode til at bide sig fast og få dem gennemført. 

Ejstrupholm Håndværker & Borgerforening samt Ejstrupholm Erhvervsforening har igennem mange år taget sig af kontakten til kommunen.

Men vi har hænderne fulde, og skiftende bestyrelsesmedlemmer har haft problemer med at få den gode kontakt vedligeholdt. Vi vælger derfor at opfordre til dannelsen af et lokalråd – i tråd med et stærkt udtrykt ønske fra kommunen. 

”Hvorfor nu det – det er svært nok at finde bestyrelses medlemmer i forvejen”…..?

Fordi vi har brug for en paraply, der tænker ud over én enkelt interessegruppe. Vi har brug for en paraply, der får input og kan være talerør for alle - lige fra Børn&unge til Ældre - fritids interesser til offentlige institutioner - grundejere til erhvervsdrivende………og andre, vi måske har overset her. 

Et lokalråd i Ejstrupholm skal ikke beskæftige sig med fodbold træning, fadøls skænkning, spejder lejre etc. etc… De funktioner er der en masse fremragende foreninger, der i forvejen tager sig af til stor fornøjelse for områdets borgere.

Vi foreslår et råd, der i samarbejde med borgerne skal danne rammerne for sit arbejde, men vi kan jo godt forestille os at:

  • Der skal tænkes tanker på HELE byens vegne – tanker der rækker fremad, og ikke ”vi plejer…”.
  • Det skal være Ejstrupholms talerør i forhold til en kommune, der er fysisk      længere væk end vi var vant til for bare 6-8 år siden.
  • Det skal være et bredt funderet organ, der er repræsentativt for HELE lokal      samfundet – i samarbejde med foreninger / borger grupper og institutioner. 

For at sætte gang i processen har vi i fællesskab udpeget et par Ejstrupholmere til at invitere til borgermøde for at få projektet skudt i gang.

Ejstrupholm har så meget at byde på – og med lidt hjælp kan vi få endnu mere!

Vi håber på borgernes opbakning – og ser frem til et spændende borgermøde i efteråret.

Mange venlige hilsner

Kim Storm – Ejstrupholm Håndværker og Borgerforening

René Andersen – Ejstrupholm Erhvervsforening

Ejstrupholm Håndværker og Borgerforening | CVR: 28292228  | borgerforening@ejstrupholm.dk