Lokalhistorie2019-11-22T15:10:09+01:00

Ejstrupholm lokalhistorie

Lokalhistorisk Gruppe Ejstrupholm   –
Gruppen blev etableret omkring år 2000 og persongruppen hygger sig med at finde og arbejde med lokalhistorien i Ejstrup sogn. De aktuelle projekter er bl.a. at indsamle konfirmandbilleder og andet billedmateriale samt en registrering af samtlige husejere på de respektive matrikler i byen – så langt tilbage man nu kan komme.

En af de store fordele ved denne gruppe er, at medlemmerne har en tæt og personlig kontakt til mange borgere i byen og man kan på den måde, via samtaler få registreret og sikret historiske elementer, som ellers ville løbe ud i sandet.

Lokalhistorisk gruppe Ejstrupholm arbejder og holder som udgangspunkt møder den sidste torsdag i hver måned i Ejstrupholm Hallen – bortset fra juli og december.

Lokalhistorisk info på facebook viser 3.900 billeder med tilhørende tekst. Søg Ejstrupholm Lokalhistorie.

Persongruppen udgøres pt. af:
Edith Pedersen  –  Helle Hammer  –  Else Jensen
Tom Goldenbeck Hansen  –  Jens Jonassen  –  Kaj Pedersen
Ulla Jonassen

Besøg vores Facebook side

Højderyggens Lokalhistoriske Forening

Lokalhistorisk arkiv for Ejstrupholm findes på Vester Palsgaard Skovmuseum.
Museet har til huse i den gamle skovridergård Vester Palsgaard, hvis smukke bygninger er fra omkring 1820. Rundt om skovridergården ligger et af landets ældste plantager, Palsgaard Skov, med mange afmærkede stier. Vester Palsgaard Skovmuseum er et egns- og skovmuseum med lokalhistorisk arkiv for Ejstrup, Nørre Snede og Klovborg sogne. Desuden er der turistkontor i forbindelse med museet.

Vester Palsgaard Skovmuseum har en dejlig café og museumsbutik. Efter aftale tilbydes grupper omvisninger på museet og guidede ture i Palsgaard Skov, også uden for åbningstiden. Skoler tilbydes historisk værkstedsaktivitet. Museets mange aktiviteter og arrangementer året igennem kan ses på deres hjemmeside.

Vester Palsgaard Skovmuseum
Palsgårdvej 9, 7362 Hampen
Tlf.: 96 26 19 40

Højderyggens Lokalhistoriske Forening.
Den 14. maj 2018 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Vester Palsgaard, hvor foreningen blev stiftet. På generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse, som efterfølgende konstituerede sig som følger:
Formand: Jens E. Pedersen, Boest. E-mail: godthaab@bankgaard.dk
Næstformand: Ejvind Andreasen, Ejstrupholm. E-mail: e.andreasen@mvb.net.dk
Kasserer: Leif Thykjær, Nørhoved. E-mail: leifthykjaer@godmail.dk
Sekretær: Jens Jonassen, Hedegård. E-mail: jonassen@newmail.dk
Bestyrelsesmedlem: Edvard Helms, Gludsted

Bestyrelsen har det seneste halve år arbejdet på at genetablere lokalarkivet for tidligere Nørre Snede kommune under navnet Højderyggens Lokalhistoriske Arkiv.    Vi er nu klar til at genåbne arkivet for besøgende og har besluttet foreløbig at holde åbent hver torsdag fra kl. 10.00 – 13.00 sammen med museet. Eller efter aftale med arkivlederen.
Det er vores håb, at alle vil tage godt imod initiativet fra den nystiftede forening og tegne et medlemskab af foreningen. Prisen på et medlemskab er kr. 200,-/år/husstand. Ved tegning af et medlemskab får man samtidig udleveret/tilsendt et eksemplar af ”Fortællinger fra Højderyggen” for 2019.
Medlemskabet kan tegnes ved at indbetale kontingentet på vores kontonr. i Den jyske Sparekasse på reg.nr. 7393 knt.nr. 4164030801 (husk at skrive navn)  –  eller ved henvendelse til bestyrelsen.
Vi vil i bestyrelsen lægge meget vægt på, at vi fremover bliver lokalarkiv for alle sognene i den tidligere Nørre Snede Kommune. Derfor opfordrer vi alle til at aflægge os et besøg og få en snak om ”arkivet og lokalhistorien”.

Venlig hilsen  Jens E. Pedersen, Arkivleder

Billeder fra Ejstrupholm

Nyeste indlæg fra lokalhistorien

november 2019

Lokalhistorien: Levende fortalt i ord og billeder

Lokalhistorien gemmer på mange billeder fra Ejstrupholm. Denne blog vil løbende komme med forskellige billeder fra historien. Så vend ofte tilbage for at følge med i vores arbejde med lokalhistorien.

Film fra Ejstrupholm og omegn

Hjemmesidens sponsorer – Husk at støtte lokalt – De støtter os..

Go to Top