Lokalråd / Lokalrådet informerer

Lokalrådet informerer

Årsforsamling
 
EJSTRUPHOLM LOKALRÅD
 
Torsdag den 24. april kl. 19.00
 
Ejstrupholm skole
 
 • Velkomst
 • Ordinær generalforsamling
 1. Valg af ordstyrer
 2. Formanden aflægger lokalrådets beretning og visioner for det kommende år.
 3. fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen & medlemmer, herunder vedtægtsændringer
 5. Aktuelle emner til debat
 6. Valg af lokalråds medlemmer samt suppleanter
 7. Valg af revisor samt revisor suppleant
 8. eventuelt
 • Oplæg v. Tyge Mortensen om innovation og nytænkning
 • Kort pause - gratis øl / vand
 • Debat i grupper
 • Fælles afslutning
 • "Tak for i aften"
Ejstrupholm Håndværker og Borgerforening | CVR: 28292228  | borgerforening@ejstrupholm.dk