Stenalder


Fra arkæologiske udgravninger har man kunnet fastslå, at der i den yngre stenalder har levet mennesker her.
I denne periode har der været en fastboende, agerdyrkende befolkning, som havde kendskab til de forskellige kornsorter samt kvægavl. De bosatte sig i læ af skoven og tæt ved søen. Skovens dyr kunne give føde og skind til tøj og søen kunne give vand til folk og fæ.

Langsomt kom flere og flere til, og i det 12. århundrede blev byen grundlagt. Byens befolkning bestod primært af bønder. Ejstrup kirke er opført i første halvdel af 1100 tallet, som en kullet kirke, dvs. uden tårn. Kirken er opført i Romansk stil og disse fysiske træk har den stadig. Dog har kirken et fint tårn i dag, som tilførtes i den sene middelalder.

Fra Eystropp til Ejstrup


i 1453 fik byen så navnet Eystropp af navnet "Æsi" eller "Æsgi" og "Torp", som er en olddansk betegnelse for udflytterbebyggelse. Siden blev navnet ændret til Ejstrup og i forbindelse med etablering af stationen i Ejstrup, som en del af Brande-Funder banen i 1921 ændrede byen navn til Ejstrupholm.

Befolkningstallet stiger


De tidligste folketællinger viser at Ejstrup bestod af 477 indbyggere i 1769. Arealet var på 13.820 ha. Selve byen bestod dog kun af enkelte huse og gårde. Herefter steg befolkningstallet støt, og i 1890 rundede indbyggertallet 1438 personer. Stigningen fremkom primært i landdistrikterne. Selvom byen stadig var tyndt befolket tog den nu fat, værksteder skød op og en større udvikling tog sin begyndelse. I 1897 stiftede Ejstrup by således en håndværkerforening med 5 bestyrelsesmedlemmer. Foreningen eksisterer i bedste velgående i dag under navnet Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforening og består den i dag af 7 bestyrelsesmedlemer og byen har pr. 2007 ca. 3000 indbyggere inklusive landdistrikterne.

 

 
Grafikken herunder viser folketællingerne.

 

hen