Historie

I Hjallerup har de et hestemarked, i Ho har de et fåremarked og i Ejstrupholm (18 km. syd for Ikast) har vi Duedag. Det er altid 2. søndag i oktober og i 2015 havde vi 60 års jubilæum.

Forhistorien er, at skoleinspektør Skriver fra Aulum tilbage i midt-halvtredserne kører gennem Ejstrupholm og gør holdt på kroen. I forbindelse med kroen er et stort dueslag og Skriver falder i snak med kromanden, som hedder Anker Pedersen. De er begge meget interesserede i duer og opdræt af disse. Inden Skriver forlader kroen, får de aftalt, at de vil afholde en dueudstilling i Ejstrupholm for kredsene i Herning, Horsens, Silkeborg og Vejle, som er byerne omkring Ejstrupholm. Det sker første gang i 1955 og Duedagen er en realitet. De følgende år udvikler Duedag sig til at omfatte alle dueforeninger på Fyn og Jylland.

Kromand Anker Pedersen dør i midten af tresserne og det har siden da været en tradition, at de deltagende dueforeninger på dagen lagde en blomst ved hans grav. Graven blev desværre sløjfet for nogle år siden.

Duedagen har udviklet sig fra at være et “lukket” arrangement for dueinteresserede, til i dag et stort marked. Det hele foregår rundt i gaderne i Ejstrupholm, med fjerkræ, fugle og alt hvad der nu er på et marked. Der er fortsat dueudstilling i Ejstrupholm Hallen og bedømmelserne er normalt overstået ved 13-tiden, hvorefter dørene åbnes, så alle interesserede kan komme ind og se duerne.

Indtil sidst i 80’erne afvikledes Duedag ved, at man blot mødte op den 2. søndag i oktober. Der var ikke en arrangør – alle vidste, at det var denne dag. I takt med at der kom flere besøgende, steg behovet for, at det hele blev sat mere i system, især at der blev ryddet op bagefter.

4 af foreningerne i Ejstrupholm gik sammen og lavede en arbejdsgruppe, som hvert år arrangerer Duedag. De 4 foreninger er Gymnastikforeningen, Idrætsforeningen, Handelsstandsforeningen og Borgerforeningen. Et evt. overskud af Duedag bliver derfor i byen og bruges til mange aktiviteter til gavn for alle. Det er i høj grad også rimeligt, da det meste af byen er direkte eller inddirekte involveret i afviklingen. Midtbyen er spærret af, så der er plads til de handlende og de mange gæster, der kommer.

Ejstrupholm har ca. 1.600 indbyggere og ca. 130 frivillige deltager i afviklingen af Duedag. Hele byen glæder sig til denne dag og der er ingen brok over, at byen er afspærret og står på den anden ende.

Lidt fakta om Duedag. Det er altid den 2. søndag i oktober og den største aktivitet er mellem kl. 8 og 15. Vi forventer 10-13.000 gæster denne dag. Duerne er fortsat omdrejningspunktet, men der er også andre fugle og fjerkræ samt alt, hvad der hører til et godt marked. Der er ca. 2 km. stande rundt i gaderne og alt fra duer til oste kan købes. Det er årets sidste store udendørs marked og mange af kræmmerne lukker derefter ned for vinteren – så der er mulighed for at lave en rigtig god handel.

Første program for Duedag i 1955

Første program for Duedag

Vores sponsorer

Hjemmesidens sponsorer – Husk at støtte lokalt – De støtter os..