Makværk bør ikke være acceptabelt i Ikast Brande Kommune

By |2022-02-03T08:03:34+01:007 juli 2020|

Byens udvikling skal sikres gennem et godt og konstruktivt samarbejde

En sag der har fyldt meget i Ejstrupholm den seneste tid, er den kommunale prioritering og vedligeholdelse af byen. Utilfredsheden fra mange indbyggere blev for alvor synlig, da løsrevne chaussesten flere steder blev erstattet af asfalt, med et ærgerligt udtryk som resultat.

Nogen har måske savnet, at lokalrådet var mere synlige i debatten på de sociale medier. Men som bestyrelse er det vigtigt for os alle, at vi arbejder ud fra fakta, samt at dialogen med den kommunale administration er god, fair og konstruktiv. 

Ved eksempelvis ”den mislykkede restaurering” af overkørslerne i midtbyen oplevede vi, at udmeldingerne fra flere sider var både baserede på forkerte oplysninger, der er urealistiske i forhold til både tidsplan og udførsel. 

Vores tilgang er, at vi tager kampene i rette forum, og at vi altid søger den konstruktive dialog, frem for at kaste med mudder eller frembringe vores kritik i det offentlige rum.

Vi har fra sagens start været i dialog med lokale politikere og den kommunale forvaltning om hvordan opgaverne løses bedst, og vores holdning er, at vi hellere ser en æstetisk og brugbar løsning end forhastet klyt.

Efter sommerferien er det vores ønske, at udkørslerne på Østergade/Vestergade hhv. ved Jernbanegade, Vandværksvej og Søndergade bliver udbedrede. De to første har vi fået bekræftet/godkendt, og den sidste (Søndergade) arbejder vi hårdt på at få med i samme arbejdsgang

De andre overkørsler projekteres til 2021, men vores anbefaling og drømmescenariet er faktisk, at udbedringerne her erstattes af en total renovering af midtbyen.  Vi har ved fremvisning fået drift- og anlægsafdelingens vurdering af, at belægningen i midtbyen over en længere periode har haft begyndende forfald, og derfor ser vi hellere en fremtidig økonomisk forsvarlig totalløsning end kortsigtede kostelige lappeløsninger 

Ingen skal være i tvivl om at vi i lokalrådet kæmper for byens udvikling, og at vi selvfølgelig kan blive mindst lige så utålmodige og frustrerede som alle andre, når tingene tager længere tid at effektuere end vi kunne ønske, går os imod, eller helt og aldeles mislykkedes.

Vi skal huske, at der ofte er flere sider af en sag. Hvis ikke den kommunale administration gøres opmærksomme på et problem, så kan vi som borgere ikke bebrejde kommunen for, at fejl og mangler ikke udbedres. Et rigtig godt værktøj er app’en ”Ikast-Brande Borgertips”. Her kan man som borger let og overskueligt gøre kommunen opmærksom på et problem, og en handlingsplan kan eventuelt iværksættes.           

 

Det er vigtigt for os at understrege, at Ejstrupholms fremtid er vores alles fælles ansvar. Har du et ønske eller en drøm for byen, som du gerne vil have os til at hjælpe med at realisere, så hører vi meget gerne fra dig. Der er flere puljer og fonde som giver os mulighed for at søge midler til udvikling. Men vi er nødt til at have alle de gode idéer frem, og få dem gjort konkrete og håndgribelige. 

Netop nu ser vi flere lyspunkter som giver os mod på fremtiden. Vi har tidligere efterlyst en bedre dialog med den kommunale administration, og her mærker vi tydelige forbedringer, og fra politisk side mærker vi interesse for byen.  

Med venlig hilsen 

Peter Storgaard Sørensen

Lokalrådet

 

Del med dem du kender!

Go to Top