Søgruppen

På frivillig initiativ blev der i 2018 af 5 ægtepar etableret en helt ny gruppe, som skal hjælpe med at gøre en motionstur omkring Ejstrup sø mulig.

Der bliver slået græs på stien og ved åkanten, mindst én gang om måneden.   Lavthængende grene bliver beskåret.

Efterfølgende lille socialt samvær er med til en lokal forankring om et frivilligt stykke arbejde.

Der her i mange år været en lille gruppe af mennesker, som har gjort et frivilligt stykke arbejde for og ved søen.

I efteråret 2018 blev der nyetableret en slynget sti op over bakken – ved den nordøstlige ende af søen. Til dette projekt bidrog en hel del unge mennesker fra byen med skovl og trillebøre.

Søens historie

Ejstrup sø er privatejet.

Der er selvfølgelig en bagvedliggende historie om ejerskab af jordmatriklerne ved søen, men lokalt bliver der talt om, at søen blev købt af 5 driftige mænd fra Ejstrup by i 1918.

Ejerskabet er gennem årene blevet givet videre til arvinger.  Én af disse arvinger  –  ungdomsskoleforstander Verner Jensen har omkring nytår i 1984 nedfældet faktuelle info tillige med sine egne erindringer som barn og voksen ved søen.   Han har givet fortællingen overskriften  –  DEN  BLINKENDE  SØ.

Fortællingen starter således  –  “Jeg kan slet ikke forestille mig Ejstrupholm uden søen – og absolut heller ikke forestille mig min egen barndom, opvækst og hele tilværelsen her uden søen og søområdet. Og så burde vi indføre en ekstra helligdag – den 5. marts i vor familie, for det var den 5. marts 1918, at far og fire andre borgere her i Ejstrup købte søen.”

Læs hele historien her

Hjemmesidens sponsorer – Husk at støtte lokalt – De støtter os..